Historie plemene

Historie plemene není až tak stará, začíná někde na konci 19. století, kdy Baskové začali migrovat do Austrálie. Tito ovčáci se přesouvali v době, kdy začala růst poptávka po vlně, a se svými ovcemi si také dováželi své vlastní pastevecké psy. Psi, které si sebou Baskové přivezli ze své původní domoviny se podobali Australským ovčákům tak, jak je známe dnes. Přestože byli kříženi i s jinými pasteveckými plemeny, jejich typ se stejně prosazoval, a tím i zachovával. Protože Baskové většinou přicházeli do Spojených států z Austrálie dostali psi, kteří je provázeli, jméno Australský ovčák. Baskové neměli psaný jazyk a většina z nich nemluvila anglicky, proto nejsou dochovány žádné záznamy a tak všechno, co je o nich známo, je dochováno z ústního podání.

Na podzim roku 1957 skupina nadšenců založila (z našeho pohledu chovatelský klub) Australian Shepherd Club of America (ASCA). Oficiálním registrem pro Australské ovčáky se stal The International English Shepherd Registry (IESR) dnes známý jako National Stock Dog Registry (NSDR). V roce 1971 ASCA otevřela vlastní plemenou knihu. Většina psů v této době byla zapsána v obou registrech. V této době také ASCA začala organizovat vlastní výstavy, obedienci a stopování. V roce 1974 se přidalo i pasení. V roce 1975 vznikla komise, ve které byli chovatelé, ovčáci, rozhodčí a veterináři a s pomocí dalších "psích" odborníků vytvořili standard, který po připomínkách vstoupil v platnost dne 1.1.1977. V ASCA tento standard platí dodnes beze změn. Podle všeho je ASCA největší "jednoplemeným" registrem v severní Americe. V současné době nabízí vlastní akce v agility, obedienci, Junior handling, pasení, stopování a samozřejmě pořádá výstavy. Ve všech těchto oblastech lze dosáhnout ASCA titulů v souladu s jejich vlastními jednotlivými programy.

V roce 1985 se malá část členů ASCA rozhodla dosáhnout uznání plemene u AKC (American Kennel Club), přestože většina členů s tím nesouhlasila, protože se obávala, že dojde k rozdělení plemene na výstavní a pracovní psy, čehož se obávala právem. Standard byl modifikován a v roce 1991 uznán AKC (ASCA standard samozřejmě platí v rámci ASCA dál). V roce 1993 dosáhlo plemeno Australský ovčák plného uznání od AKC s právem zúčastnit se všech akcí, které AKC pořádá.

V roce 1996 došlo k prozatimnímu uznání plemene Australský ovčák od FCI. Plného uznání FCI se plemeno australský ovčák dočkalo od dne 1. června 2007.

Informace pro sestavení historie plemene byly čerpány z knihy All about Aussies od Jeanne Joy Hartnagle-Taylor

Zpracovala Martina Hodková

Prevzato z http://www.kchbo.com